DOKUMENTY1.  Statut Związku (stan na maj 2023 r.)

2.  Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2009 roku  

3.   Protokół z posiedzenia w celu powołania Federacji Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych RP 

4.   Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2010 roku

5.      Sprawozdanie z działalności zarządu KT 2009/2010

6.      Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2009/2010

7.      Rozporządzenie MS w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów SW oraz członków ich rodzin

8.      Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego - KOMPLET DRUKÓW DO POBRANIA I WYDRUKU ( 4 strony )

9.      Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2011 roku

10.   Pismo Fundacji "Andrzej" działającej na rzecz funkcjonariuszy, emerytów i rencistów SW

11.   Sprawozdanie z działalności Zarządu KT 2010/2011

12.   Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2010/2011

13.   Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2012 roku

14.   Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2011/2012

15.   Sprawozdanie z działalności Zarządu KT 2011/2012

16.  Sprawozdanie z działalności Zarządu KT 2012/2013

17.   Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2012/2013

18.   Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2013 roku

19.   Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2014 roku

20.   Sprawozdanie z działalności Zarządu KT 2013/2014

21.   Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2013/2014

22.  Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2015 roku

23.  Program wycieczki na Podlasie

24.  Sprawozdanie z działalności Zarządu KT 2014/2015

25.  Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2014/2015

26.  Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2016 roku

27.  Program wycieczki w Kotlinę Jeleniogórską 2016

28.  Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2015/2016

29.  Sprawozdanie z działalności zarządu KT 2015/2016

30.  Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2017 roku

31.  Program wycieczki w Bieszczady 2017

32.  Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2016/2017 {doc}

33.  Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2016/2017 {docx}

34.  Sprawozdanie z działalności zarządu KT 2016/2017 {doc}

35.  Sprawozdanie z działalności zarządu KT 2016/2017 {docx}

36.  Program wycieczki "Nieznane góy - Polska, Czechy, Niemcy" {docx}

37.  Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2018 r.

38.  Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2017/2018 {docx}.

39.  Sprawozdanie z działalności zarządu KT 2017/2018 {docx}

40.  Sprawozdanie z działalności zarządu KT 2017/2018 {doc}

41.  Sprawozdanie komisji rewizyjnej 2017/2018 {pdf}.

42.  Sprawozdanie z działalności zarządu KT 2017/2018 {pdf}

43.  Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2018 r. {pdf}

44.  Program wycieczki "Nieznane góy - Polska, Czechy, Niemcy" {pdf}

45.  Program wycieczki "Jura Krakowsko-Częstochowska i Górny Śląsk" {pdf}

46.  Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2019 r. {pdf}

47.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dot. funduszu socjalnego emerytów i rencistów SW {pdf}

48.  Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego {pdf}

49.  Sprawozdanie z działalności zarządu KT 2018/2019 {pdf}

50.  Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej 2018/2019 {pdf}

51.  Porozumienie pomiędzy ZG KZEiR SW a Biurem Podrózy INDEX {pdf}

52.  Plan spotkań, imprez i wycieczek w 2020 roku {pdf}

53.  Program wycieczki do Drezna.{pdf}

54.  PORADNIK - BEZPIECZEŃSTWO SENIORA

55.  Sprawozdanie z działalności zarządu KT 2019/2020 {pdf}

56.  Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2019/2020 {pdf}

57.  Sprawozdanie z działalności zarządu KT za 2020/2021 {pdf}

58.  Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2020/2021 {pdf}

59.  Sprawozdanie z działalności zarządu KT za 2021/2022 {pdf}

60.  Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2021/2022 {pdf}

61.  Plan wycieczek i spotkań na 2022 rok {pdf}

62.  Program wycieczki na Opolszczyznę {pdf}

63.  Plan wycieczek i spotkań na 2023 rok {pdf}

64.  Sprawozdanie z działalności zarządu KT za 2022/2023 {pdf}

65.  Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2022/2023 {pdf}

66.  Dekalog wyborczy KZEiR SW

 

 

  

 

POWRÓT
do strony głównej