A K T U A L N O Ś C IZapraszamy na tradycyjne spotkanie i uroczystą wieczerzę wigilijną z udziałem księdza kapelana SW Pawła Pawlickiego. Oprawę muzyczną uroczystej kolacji zapewni zespół "Chojanki" pod kierownictwem Marka Tylki. Spotkanie planujemy na wtorek 19 grudnia 2023 roku o godz. 16.00 w sali Domu Kultury SW. Zapisy przyjmujemy we wtorki godz. 16.00 - 18.00 w biurze zarządu Koła.

Koszt uczestnictwa:

emeryci SW i ich małżonkowie - 40 zł/os.

członkowie KZEiR SW (opłacający składki) - 30 zł/os

pozostałe osoby - 80 zł/os

Zapraszamy!
Na mocy uchwały nr 8/Z/2023 z 6 września br. Zarząd Główny KZEiR SW podjął decyzję o podwyższeniu od roku 2024 rocznej składki członkowskiej do wysokości 40,00 (czterdzieści)zł

(JOw)
UWAGA! W związku z postępująca inflacją i drożyzną wysokość opłat za niektóre imprezy może być wyższa, niż podana w Planie imprez i spotkań.


W zakładce DOKUMENTY (pozycja 63) jest dostępny do zapoznania się i wydruku plan imprez i spotkań na 2023 rok w formacie pdf.
Biuro zarządu pozostaje czynne w każdy wtorek od godz. 16.00 do 18.00. Zapraszamy!.

Koleżanki i Koledzy - Członkinie i Członkowie naszego Koła!

Pragnę przypomnieć Państwu, że funkcjonuje w nowej szacie strona internetowa naszego Związku www.kzeirsw.pl oraz dodatkowo nowa strona na Facebooku: https://www.facebook.com/ZGKZEIRSW, gdzie możcie Państwo przeczytać o pracy władz krajowych naszego Związku. Zachęcam również do wzięcia udziału w prowadzonych on-line przez Zarząd Główny KZEiR SW wspólnie z Katedrą Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej Akademii Ignatianum w Krakowie, zajęciach pod nazwą Akademia Seniora Retrocafe - szczegóły znajdziecie Państwo na wspomnianych powyżej stronach ZG naszego Związku. Zapraszamy do udziału!


W zakładce DOKUMENTY pod pozycją 8 znajduje się komplet druków (4 strony) niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie leczenia, wypoczynku, protezowania itp. własnego i innych osób uprawnionych (małżonek/ka, dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy). Po wydrukowaniu tych dokumentów i ich wypełnieniu należy je złożyć do działu kadr Zakładu Karnego we Wronkach, dołączając faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki.W zakładce DOKUMENTY można znaleźć Poradnik - Bezpieczny Senior. Wystarczy kliknąć na poniższy link. Warto tam zajrzeć i poczytać jak ustrzec się niektórych kłopotów.

Poradnik BEZPIECZNY SENIOR


Informujemy, że stosownie do zmian dokonanych w Statucie Związku na V Zjeździe KZEiR SW, członkami Związku mogą być również współmałżonkowie emerytów i rencistów SW oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach i rencistach Służby (art. 10 Statutu w zakładce DOKUMENTY).Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2018 roku poz. 2299 opublikowane zostało nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.11.2018 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów SW oraz członków ich rodzin. Treść Rozporządzenia zamieszczamy w zakładce DOKUMENTY. Pod pozycją 8 w tej zakładce znajduje się komplet druków niezbędnych do ubiegania się o przyznanie świadczenia z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów SW.WAŻNE ! Jak wynika z informacji Zarządu Głównego naszego Związku, od 1 stycznia 2014 roku funkcjonariusze-emeryci SW uprawnieni są do wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia bez konieczności zdawania egzaminu zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U.z 23.07.2013 r. poz. 829) i wprowadzonych zmian w art. 26 ust. 7 pkt. 3 i 4 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia , które umożliwiają byłym funkcjonariuszom SW uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia bez konieczności zdawania egzaminu.

W zakładce LINKI na stronie głównej znajdują się adresy kierujące do stron internetowych ośrodkow wypoczynkowych (dawniejszych ODK SW), które swiadczą usługi pobytowe dla osób uprawnionych (a więc rownież emerytów i rencistow SW oraz członków ich rodzin) po cenach niższych niż w ogólnej ofercie. Jednocześnie przypominamy, że emeryci i renciści SW mogą korzystać z wypoczynku w ośrodkach należących do Ministerstwa Obrony Narodowej, płacąc wg składek jak dla emerytów wojskowych. Rozmieszczenie i oferta ośrodków wraz z cennikiem dla SW są dostępne na stronie www.rewita.pl

 


 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ