A K T U A L N O Ś C I


W A Ż N E   I N F O R M A C J E


Od 15 stycznia 2021 roku rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób z Etapu I. Przypomnamy, że Etap I obejmuje następujące grupy:

- pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu
- osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych
- służby mundurowe

Zgłoszenia na szczepienia można dokonywać (po 15 stycznia 2021):
- pod numerem telefonicznym 989
- poprzez internetowe konto pacjenta
- za pośrednictwem przychodni lekarza rodzinnego

Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia b.r. We Wronkach przewidziane są 2 punkty szczepień:

- Przychodnia Lekarska "Esculap" Wronki, ul. Partyzantów 14, tel. 67 254 04 25
- Zespół ZOZ w Czarnkowie, Punkt Szczepień Wronki, ul. Partyzantów 15, tel. 67 352 81 70

Pełny wykaz punktów szczepień w całej Polsce oraz inne ważne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.gov.pl/szczepimysie (kliknij na adres linku).

Przypominamy numer telefonu Infolinii Solidarnościowy Korpus Wsparcia dla osób powyżej 70 roku życia
22 505 11 11 .UWAGA : W związku z narastającą trudną i niebezpieczną dla zdrowia i życia sytuacją epidemiczną podjęliśmy decyzję o zawieszeniu pracy naszego biura. W trosce o Wasze, Koleżanki i Koledzy, zdrowie postanowiliśmy zamknąć nasze biuro już od 27 października 2020 na czas DO ODWOŁANIA. W sprawach pilnych i ważnych prosimy kontaktować się telefonicznie z przewodniczącym Koła Kolegą Markiem Nogajem - nr telefonu: 666 024 598. Poczekajmy aż minie zły czas. Dbajcie o swoje i Waszych Bliskich zdrowie, strzeżcie się wirusa!
Zapraszamy wszystkich uczestników wrześniowego pobytu w Niechorzu po odbiór pieniędzy po dokonanym rozliczeniu imprezy! Ponadto zapraszamy osoby, które nie korzystały z busa w wycieczce do Pobierowa. Przypominamy, że dokonujemy zwrotu zaliczek na odwołaną wycieczkę na Warmię. Zwracamy także zaliczki wpłacone na lipcowy pobyt w Pobierowie osobom, które wpłaciły zaliczki, a potem zrezygnowały z wyjazdu. Zapraszamy do biura zarządu Koła w każdy wtorek w godz. 16.00 do 18.00. - wobec zamknięcia biura zarządu, wypłaty wznowimy po otwarciu biura.

W związku z nasilającym się zagrożeniem epidemicznym odwołujemy zaplanowane na październik 2020 roku spotkanie z Seniorami 75+. O nowym terminie spotkania powiadomimy zainteresowanych odrębnym komunikatem i imiennym zaproszeniem.
* * *

Informujemy, że biuro zarządu Koła Terenowego KZEiR SW wznowiło swoją działalność w dniu 2 czerwca 2020 r. (wtorek godz. 16.00 - 18.00). Począwszy od tego dnia są zwracane wpłaty dokonane uprzednio na odwołane imprezy

Pamiętajmy o zasadach izolacji i stosowania środków ochronnych ! Zapraszamy!

UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

Przedstawiamy informacje na temat zmian w planie pracy Koła wywołane przez Covid-19:

Zaplanowana na 23 maja jednodniowa wycieczka do Poznania nie odbędzie się w tym terminie. Rozważamy odbycie tej wycieczki jesienią.

Odwołujemy imprezę rekreacyjną "Powitanie Lata", przewidzianą na 6 czerwca b.r.

Odwołujemy również jednodniową wycieczkę do Legnicy i Głogowa zaplanowaną na 13 czerwca.

Odwołujemy wycieczkę sierpniową na Warmię.

Lipcowy wyjazd do Pobierowa odbędzie się !

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z przewodniczącym Koła kol. Markiem Nogajem - nr telefonu: 666 024 598.UWAGA! W zakładce DOKUMENTY jest dostępny w formacie pdf Plan pracy naszego Koła wraz z harmonogramem imprez na 2020 rok. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w kraju nie gwarantujemy realizacji planu imprez, spotkań i wycieczek. Postaramy się na bieżąco informować wszystkich naszych członków i sympatyków o sytuacji i zmianie planów za pośrednictwem naszej strony internetowej. Czytajcie naszą stronę i dbajcie o siebie i bliskich! Zachęcamy do przeglądania zakładki KRONIKA i zamieszczonych tam fotorelacji z imprez odbytych w minionych latach. Warto powspominać dobre czasy bez groźnego wirusa.W zakładce DOKUMENTY można znaleźć Poradnik - Bezpieczny Senior. Wystarczy kliknąć na poniższy link. Warto tam zajrzeć i poczytać jak ustrzec się niektórych kłopotów.

Poradnik BEZPIECZNY SENIOR


WAŻNE: Uchwałą Zarządu Głównego KZEiR SW nr 18/z/2019 składka członkowska począwszy od roku 2020 ulega podwyższeniu do kwoty 2zł50gr za miesiąc, tj. 30 zł rocznie. Mamy nadzieję, że wzrost wysokości składki, w dobie wzrastającej drożyzny i poziomu inflacji, nie będzie stanowić problemu dla naszych Członków.


Porozumienie

Zawiadamiamy o podpisaniu przez Zarząd Główny naszego Związku porozumienia z Biurem Podróży INDEX Sp.z o.o. Sp.K. z Katowic o świadczeniu usług turystycznych. W myśl tego porozumienia emeryci i renciści SW, ich małżonkowie i członkowie rodzin nabywają prawo do korzystania z 15 % rabatu przy wykupieniu imprez organizowanych przez Biuro INDEX. Treść Porozumienia w zakładce DOKUMENTY - zapraszamy do zapoznania się i korzystania. Oferty Biura INDEX do znalezienia na stronie:

www.indexpolska.com.pl
Informujemy, że stosownie do zmian dokonanych w Statucie Związku na V Zjeździe KZEiR SW, członkami Związku mogą być również współmałżonkowie emerytów i rencistów SW oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach i rencistach Służby (art. 10 Statutu w zakładce DOKUMENTY).W piątek 16 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach odbyło się pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Seniorów powołanej jako organ doradczy, inicjatywny i konsultacyjny Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. W zebraniu wzięli udział m.in. delegowani z ramienia Koła Terenowego KZEiR SW Marek Nogaj i Janusz Owczarzak. W trakcie obrad dokonano wyboru władz Rady Seniorów. Przewodniczącą Rady wybrano ponownie Panią Wiesławę Kubaczewską, natomiast Janusz Owczarzak został wiceprzewodniczącym Rady Seniorów. Członków naszego Koła prosimy o zgłaszanie Markowi Nogajowi lub Januszowi Owczarzakowi wszelkich problemów, pomysłów i inicjatyw, które mogłyby posłuzyć do poprawy życia osób 60+.Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2018 roku poz. 2299 opublikowane zostało nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.11.2018 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów SW oraz członków ich rodzin. Treść Rozporządzenia zamieszczamy w zakładce DOKUMENTY. Tam również znajduje się nowy wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego.

INFORMACJA: Z inicjatywy władz Wronek i Fundacji Femina-Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet, w dniu 24 lutego 2017 roku rozpoczął działalność dom dziennego pobytu dla seniorów. Placówka powstała w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Będzie on funkcjonował tymczasowo w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach przy ul.Powstańców Wielkopolskich 23 I.piętro. Warunkiem uczestnictwa w prowadzonych zajęciach dla seniorów jest uzyskanie skierowania od OPS. W ramach projektu przewiduje się również objęcie opieką osób starszych nie mogących poruszać się poza mieszkaniem, a także wsparcie dla osób opiekujących się osobami starszymi (grupa samopomocowa, konsultacje z geriatrą, psychologiem, terapeutą itp.). Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje OPS we Wronkach, ul.Powstańców.Wlkp.23WAŻNE ! Jak wynika z informacji Zarządu Głównego naszego Związku, od 1 stycznia 2014 roku funkcjonariusze-emeryci SW uprawnieni są do wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia bez konieczności zdawania egzaminu zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U.z 23.07.2013 r. poz. 829) i wprowadzonych zmian w art. 26 ust. 7 pkt. 3 i 4 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia , które umożliwiają byłym funkcjonariuszom SW uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia bez konieczności zdawania egzaminu.

W zakładce LINKI na stronie głównej znajdują się adresy kierujące do stron internetowych ośrodkow wypoczynkowych (dawniejszych ODK SW), które świadczą usługi pobytowe dla osób uprawnionych (a więc rownież emerytów i rencistow SW oraz członków ich rodzin) po cenach niższych niż w ogólnej ofercie. Jednocześnie przypominamy, że emeryci i renciści SW mogą korzystać z wypoczynku w ośrodkach należących do Ministerstwa Obrony Narodowej, płacąc wg składek jak dla emerytów wojskowych. Rozmieszczenie i oferta ośrodków wraz z cennikiem dla SW są dostępne na stronie www.rewita.pl

 


 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ